Produktion

Pälsdjurens foder planeras med hjälp av datorprogram att motsvara djurtyp och den aktuella produktionsfasen.

Fodrets och råvarornas kvalitet följs fortgående upp via Pälsjurslaboratoriet. Råvarorna består av sidoprodukter från inhemska livsmedels- och foderindustrin samt slakt- och fiskbiprodukter. Kommande ökade konsumtion kommer till viss del att täckas med utländsk råvara.

Produktionen, diagram