Tuotanto

Turkiseläinten rehuvalio suunnitellaan tietokoneohjelmien avulla kullekin eläintyypille senhetkiseen tuotantovaiheeseen sopivaksi.

Rehun ja raaka-aineiden laatua seurataan jatkuvasti Turkiseläinlaboratorion toimesta. Raaka-aineet ovat kotimaisen elintarvike- ja rehuteollisuuden sivutuotteita, teuras- ja kalajätteitä. Tulevan kulutuksen lisäys joudutaan kuitenkin osaksi kattamaan ulkomaisilla raaka-aineilla.

Tuotantokuvio