Klass II anläggning

Klass II anläggningen inledde verksamheten i Kortesjärvi, Kauhava, år 1998. Klass II anläggningen fungerar under pälsproduktionssäsongen från nobember till våren. Årligen insamlas och hanteras ca 6 milj. kg råvaror till pälsdjursfoder. Anläggningen använder sig av en egen plan för egenkontroll, som består av stödsystem, försäkran om personalens kunnande och HACCP-riskbedömningssystem.

Klass II anläggningens process består av att foderråvaran behandlas i kvarn, varefter den styrs till kokare. Foderråvaran kokas i tryckkärl i 120 C och 2 bars tryck i 20 minuter. Vi följer upp att kokningen uppfyller kraven genom att avläsa flertalet mätare och värdena dokumenteras för hand och på dator. Trycket i tryckkärlen (2 st) visas som absolut tryck på mätaren. Efter kokningen transporteras massan med samma tryck (2 bar) till en kondensator där massan kyls ner. I kondensatorn syras massan, varefter den lagras i silon eller styrs till foderblandare för frysning och fryslagring.