Insamlingscentral

Insamlingscentralen i anslutning till klass II anläggningen och fodercentralen i Kortesjärvi, Kauhava, har verkat sedan 2011. Insamlingscentralen är i bruk ca 8 månader per år. Insamlingscentralen samlar och behandlar sidoprodukter av klass II och III såsom slaktsidoprodukter och avvecklade hönor. Anläggningen har en egen plan för egenkontroll, som består av stödsystem, försäkran om personalens kunnande och HACCP-riskbedömningssystem.