Fodercentral

E-P:n Minkinrehu Oy:s produktionsanläggning ligger i byn Kortesjärvi i Kauhava, Syd-Österbotten.

Fabriken har förutom processutrymmen även ett kyllager, flertalet lager och silon. Därtill ligger vår klass II anläggning samt insamlingscentral och värmeanläggning. I foderblandaren tillverkas som mest 50 tn mink- och rävfoder per år. Produktionen sker sju dagar i veckan med produktionstoppar mellan augusti och november. Pälsdjurens foderblandning planeras med hjälp av datorprogram för att vara optimal för både djurtyp och produktionsskede.

I produktionsprocessen ingår blandning av foderråvaror, grötkokning, malning, blandning och homogenisering. Som råvaror i fodret används proteiner som utvinns på klass II anläggningen och djurfett, olika sidoprodukter från slakt- och fiskindustrin, spannmål, mjöl, sojaolja, soda, vitaminer och vatten. Fodret tillverkas i foderblandare. De olika råvarorna leds datorstyrt till blandaren från silon, krossning eller malning. Efter homogeniseringen lagras fodret i buffertsilo och levereras till farmarna med foderbil.