Omavalvonta

Monäs Feedillä on käytössä omavalvontasuunnitelma joka koostuu tukijärjestelmästä, henkilöstön osaamisen varmistamisesta ja HACCP- riskinarviointijärjestelmästä.

Tukijärjestelmässä kuvataan rehuturvallisuuden organisointi ja laitoksen toimintatapojen hygienian, tuhoeläinten torjunnan, siisteyden, kunnossapidon, varastoinnin ja kuljetuksen sekä rehuerien jäljitettävyyden sekä analysoinnin osalta.

Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa tuotteen turvallisuus sekä jäljitettävyys rehuaineksen lähtöpäästä asiakkaalle toimitettavaan rehuun asti. Omavalvonta antaa työntekijälle kattavat ohjeet toimia lain vaatimalla tavalla prosessin jokaisessa vaiheessa.