Tärkeitä vuosilukuja yhtiön historiassa

1957 Ab Monäs Frys perustettiin.
1980 Uusi keittö uudenaikasella tekniikalla rakennettiin.
1982 KWH osti Monäs Frys. Uusi firmanimi oli Oy KWH Monäs Ab.
1992 Raisio tuli enemmistö-omistajaksi. Uusi firmanimi oli Monäs Feed Oy Ab.
2002 Uusi pakkasvarasto rakennettiin sekä tehtiin muutoksia tuotantolaitoksessa.
2008 E-P:n Minkinrehu uusi omistaja.

Tarhauselinkeinon kasvaessa myös raaka-aineen tarve kasvoi.
Ajatus pakkasvaraston rakentamisesta oli herännyt Monäsissä 1950-luvulla. Mutta sanasta toimeen ryhtyminen sai monet miettimään. 12 kylän tarhaaja kuitenkin perustivat yhden suomen ensimmäistä rehukeskuksista, Monäs Frysin. Tänään rehukeskus, jota kylän uranuurtajat perustivat, on suomen vanhin.

Toiminta yhtiössä oli alussa vaatimaton verattuna nykypäivän Monäs Feed:iin. Tuotanto lisääntyi ja yhtiö perusti varhaisessa vaiheessa oman minkkitarhan ja ryhtyi myös ketun-kasvatukseen. 1970-luvulla ostettiin sekä Kantlax Frys että Farmarnas Foderkök, jotka vielä lisäsivät tuotantoa. Uusi rehukeittiö rakennettin ja se valmistui vuonna 1980. Yrityksen johto, joka oli ollut mukana perustamisesta lähtien, oli sukupolvenvaihdon edessä. Tässä tilanteessa päätettiin etsiä yhteistyökumppania. Oy Keppo Ab (nykyinen KWH konserni) sitoutui ostamaan kaikki yhtiön osakkeet.

Osake-enemmistö siirtyi Kepolle 14 syyskuuta 1982 ja yhtiön toiminta kasvoi vahvasti. Elinkeinossa 80-luvun lopussa tapahtuvan laskun seuraksena KWH etsi yhteistyökumppania. Sitten alkoi yhtiössä uusi jakso Rehuraision omistuksessa. Rehuraisio toimi ensin vähemmistö-omistajana ja 26 lokakuuta 1992 lähtien emoyhtiönä, jolloin nykyinen firmanimi Monäs Feed Oy Ab rekisteröitiin.

E-P:n Minkinrehu omistaa vuodesta 2010 yli 90 % Monäs Feedin osakekannasta.