Rehukeittiön historia

Vuonna 1964 kutsuttiin kokoon tarhaajia ja tarhauksesta kiinnostuneita etelä-pohjalaisia, joita tilaisuudessa oli 80 hlö.

Perustettiin toimikunta valmistelemaan rehusekoittamoasiaa, jonka työn tuloksena perustettiin E-P:N MINKINREHU OY.

Perustavassa yhtiökokouksessa oli merkinnän tehneitä osakkeenomistajia 148 kpl. Yhtiö merkittiin kaupparekisteriin 16.7.1965. Yhtiön toimitusjohtajaksi valittiin Helge Haukilehto, joka toimi tehtävässään aina eläkeikäänsä, vuoteen 1991 saakka.Rehusekoittamoa varten ostettiin tontti Seinäjoen teollisuusalueelta ja ryhdyttiin rakentamistoimiin. Rehun valmistus alkoi 10.8.1966.

Asiakaskunnan määrä, rehun valmistus ja sitä kautta myös liikevaihto kasvoi tasaisesti alkuvuosina ja erityisesti 1970-luvun alkupuolelta lähtien kettutuotannon mukaan tulon vaikutuksesta johtuen. Yhtiö kuului toiminnallaan maan suurimpien joukkoon. Yhtiö osti vuonna 1991 Farm Frys Oy:n konkurssipesältä Kortesjärvellä sijainneen sekoittamon ja siirsi tuotannollisen toiminnan sinne. Eräs peruste oli, että rehunkulutuksen painopiste oli vuosien myötä siirtynyt Etelä-Pohjanmaan pohjoisten kuntien alueelle. Seinäjoen toimipiste on edelleen yhtiön käytössä pakkasvarastojen osalta ja muut tilat on vuokrattuna. Kortesjärven tehdasta on useamman kerran laajennettu ja monipuolistettu.

E-P:n Minkinrehu Oy 2000-luvulla

Yhtiön toiminta on laajentunut myös osakkuusyritysten myötä raaka-aineen hankintaan, nahoitukseen ja turkismuokkaukseen. Yhtiön rehunmyyntialue on niinikään laajentunut Etelä-Pohjanmaan lisäksi Itä- ja Etelä-suomen alueelle. Tuotantoprosessien rationalisointien myötä on henkilöstön määrä vakiintunut 15 henkilöön. Lisäksi kuljetukset työllistävät suoranaisesti yli 10 henkilöä. Yhteenvetona voidaan hyvällä syyllä todeta, että E-P:n Minkinrehu Oy:n toiminta on mahdollistanut useiden satojen ihmisten jäämisen kotikunnilleen ja jopa palaamisen synnyinsijoilleen. Turkisteollisuus on myös varteenotettava tulonlähde toimialueemme kuntien elinkeinoelämässä. Keskimääräinen elinkeinon kokonaisrehavirta on maakunnan aluellaa n. 30 Meur vuodessa nahkojen hintatasosta riippuen.

Eräs yhtiön vahvuuksista on ollut pieni vaihtuvuus niin hallinnossa kuin henkilöstössäkin. Yhtiön elinkaaren aikana on hallituksen puheenjohtajana toiminut Oiva Kortesmäki, Martti Kujala ja Jussi Tavitie sekä toimitusjohtajana Helge Haukilehto, Kari Valkosalo, Markku Pukkila ja Lasse Paavola. Pieni vaihtuvuus näkyy myös henkilökunnassa.

E-P:n Minkinrehu kasvaa

E-P:n Minkinrehu Oy laajensi toimintaansa vuoden 2008 alussa ostamalla Uudessakaarlepyyssä toimivan Monäs Feedin. Yhdistymisen kautta voimme monipuolistaa toimintaamme tarhaajan parhaaksi.